اطلاعات فنی - مقدار جریان مجاز سیم ها و کابل های سبک

گروه سهگروه دوگروه یکسطح مقطع
(mm²)
مقدار مجاز فیوز
(A)
جریان
(A)
مقدار مجاز فیوز
(A)
جریان
(A)
مقدار مجاز فیوز
(A)
جریان
(A)
1015612--0.75
101910156111.0
2024101810151.5
2532202616202.5
3542253420254
5054354425336
63735061354510
80986382506116
10012980108638325
1251851001358010335
16019812516810013250
20024516020712516570
25029220025016019795
315344250292200235120
315391250335--150
400448315382--185
400528400453--240
500608400504--300
630726----400
630830----500

گروه یک: یک یا چند سیم تک رشته در کانال

گروه دو: کابل‌های سبک با روکش PVC، کابل‌های سخت و قابل انعطاف

گروه سه: سیم تک رشته عایق شده در بوردهای سوئیچینگ و در هوا