جستجو برای سیم و کابل سیمیا تولید کننده انواع :


سیم و کابل سیمیا تولید کننده انواع سیم و کابل برق و مخابراتی در ایران سیـمیـا سهامی خاص تولید کننده سیم و کابلتاسیس شركت تولیدی سيميا بهبود مستمر كيفيت محصولات و خدمات خود را، در جهت جلب رضايت مشتريان، به عنوان مهمترین بخش از خط مشی خود برگزيده و همواره نسبت به آن متعهد می‎باشد شرکت در نظرسنجیمشاهده وب اپلیکیشندانلود اپلیکیشن مستقیم از سایت اندروید دانلود اپلیکیشن از کافه بازارگالریصفحه اصلی آشنایی با سیمیا تاریخچه سیمیا رزومه سیمیا کیفیت و ارزش‌های ما محصولات سیم و کابل های ساختمانی سیم های مفتولی و نیمه افشان سیم های افشان کابل های افشان سبک کد کابل های افشان معمولی کد كابل های کنترل افشان كابل های کنترل افشان شيلددار كابل های کنترل تخت كابل های مفتولی و نيمه افشان سبک کابل های قدرت کابل های تک رشته مسی آلومینیومی چند رشته مسی و آلومینیومی چند رشته مسی زره دار مفتولی و نيمه افشان هادی های هم مرکز کنسانتريک کابل های ابزاردقیق کابل ابزار دقیق کابل های دریایی کابل های قدرت ساده شیلددار کابل های ابزاردقیق ساده شیلددار کابل های مخابراتی داخل ساختمانی هوایی خارج ساختمانی زمینی کابل های سیم های رانژه کابل های کواکسیال کابل های کواکسيال ساده کابل های ترکیبی کابل های ترکیبی کابل های شبکه سیم و کابل های مقاوم در برابر آتش سیم‌های مقاوم مفتولی و نیمه افشان بدون هالوژن و کم دود با نوار میکا بدون هالوژن و کم دود بدون نوار میکا سیم های مقاوم افشان انواع کابل‌های قدرت با نوار میکا سیم و کابل های خودرویی کابل های مخصوص پمپ شناور سیم و کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی هادی های هوایی خودنگهدار اطلاعات فنی ستون اختصارات استاندارد ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز روش کدگذاری سیم ها و کابل های برق روش کدگذاری کابل های قدرت مطابق روش كدگذاری كابل های مخابراتی و سیم های رانژه روش كدگذاری سیم و كابل های برق مطابق ستون جدول تبدیل سطح مقطع مقدار جریان مجاز كابل های قدرت با هادی مسی مقدار جریان مجاز كابل های قدرت با هادی آلومینیومی مقدار جریان مجاز سیم ها و کابل های سبک دستورالعمل نصب برای كابل های قدرت جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ مفتولی ستون جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ نیمه افشان جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ افشان ‌ جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ افشان با انعطاف زیاد مقايسه كابل های همگن ‌‎ با و شرایط قرار گیری كابل های قدرت ویژگی های مواد عایق و روكش ستون اختصارات بین المللی حروف اختصاری ساختار كابل جریان های اتصال كوتاه برحسب كیلو آمپر حداقل شعاع خمش نمایندگان و عاملین فروش گواهینامه ها و تاییدیه ها تماس با ما پذیرش نماینده فعال صفحه اصلی آشنایی با سیمیا تاریخچه سیمیا رزومه سیمیا کیفیت و ارزش‌های ما محصولات سیم و کابل های ساختمانی سیم های مفتولی و نیمه افشان سیم های افشان کابل های افشان سبک کد کابل های افشان معمولی کد كابل های کنترل افشان كابل های کنترل افشان شيلددار كابل های کنترل تخت كابل های مفتولی و نيمه افشان سبک کابل های قدرت کابل های تک رشته مسی آلومینیومی چند رشته مسی و آلومینیومی چند رشته مسی زره دار مفتولی و نيمه افشان هادی های هم مرکز کنسانتريک کابل های ابزاردقیق کابل ابزار دقیق کابل های دریایی کابل های قدرت ساده شیلددار کابل های ابزاردقیق ساده شیلددار کابل های مخابراتی داخل ساختمانی هوایی خارج ساختمانی زمینی کابل های سیم های رانژه کابل های کواکسیال کابل های کواکسيال ساده کابل های ترکیبی کابل های ترکیبی کابل های شبکه سیم و کابل های مقاوم در برابر آتش سیم‌های مقاوم مفتولی و نیمه افشان بدون هالوژن و کم دود با نوار میکا بدون هالوژن و کم دود بدون نوار میکا سیم های مقاوم افشان انواع کابل‌های قدرت با نوار میکا سیم و کابل های خودرویی کابل های مخصوص پمپ شناور سیم و کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی هادی های هوایی خودنگهدار اطلاعات فنی ستون اختصارات استاندارد ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز روش کدگذاری سیم ها و کابل های برق روش کدگذاری کابل های قدرت مطابق روش كدگذاری كابل های مخابراتی و سیم های رانژه روش كدگذاری سیم و كابل های برق مطابق ستون جدول تبدیل سطح مقطع مقدار جریان مجاز كابل های قدرت با هادی مسی مقدار جریان مجاز كابل های قدرت با هادی آلومینیومی مقدار جریان مجاز سیم ها و کابل های سبک دستورالعمل نصب برای كابل های قدرت جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ مفتولی ستون جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ نیمه افشان جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ افشان ‌ جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ افشان با انعطاف زیاد مقايسه كابل های همگن ‌‎ با و شرایط قرار گیری كابل های قدرت ویژگی های مواد عایق و روكش ستون اختصارات بین المللی حروف اختصاری ساختار كابل جریان های اتصال كوتاه برحسب كیلو آمپر حداقل شعاع خمش نمایندگان و عاملین فروش گواهینامه ها و تاییدیه ها تماس با ما پذیرش نماینده فعال صفحه اصلی آشنایی با سیمیا تاریخچه سیمیا رزومه سیمیا کیفیت و ارزش‌های ما محصولات سیم و کابل‌های ساختمانی سیم های مفتولی و نیمه افشان سیم های افشان کابل های افشان سبک کد کابل های افشان معمولی کد كابل های کنترل افشان كابل های کنترل افشان شيلددار كابل های کنترل تخت كابل های مفتولی و نيمه افشان سبک کابل‌های قدرت کابل های تک رشته مسی آلومینیومی چند رشته چند رشته مسی و آلومینیومی چند رشته مسی زره دار مفتولی و نيمه افشان هادی های هم مرکز کنسانتريک کابل‌های ابزار دقیق کابل ابزار دقیق کابل‌های دریایی کابل های قدرت ساده شیلددار کابل های ابزاردقیق ساده شیلددار کابل‌های مخابراتی داخل ساختمان هوایی خارج ساختمان زمینی کابل های سیم های رانژه کابل‌های کواکسیال کابل های کواکسيال ساده کابل های ترکیبی کابل های ترکیبی کابل‌های شبکه سیم و کابل های مقاوم در برابر آتش سیم‌های مقاوم مفتولی و نیمه افشان بدون هالوژن و کم دود با نوار میکا بدون هالوژن و کم دود بدون نوار میکا سیم های مقاوم افشان انواع کابل‌های قدرت با نوار میکا سیم و کابل های خودرویی کابل های مخصوص پمپ شناور سیم و کابل های هوایی و خودنگهدار آلومینیومی هادی های هوایی خودنگهدار اطلاعات فنی ستون اختصارات استاندارد ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز روش کدگذاری سیم ها و کابل های برق روش کدگذاری کابل های قدرت مطابق روش كدگذاری كابل های مخابراتی و سیم های رانژه روش كدگذاری سیم و كابل های برق مطابق ستون جدول تبدیل سطح مقطع مقدار جریان مجاز كابل های قدرت با هادی مسی مقدار جریان مجاز كابل های قدرت با هادی آلومینیومی مقدار جریان مجاز سیم ها و کابل های سبک جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ مفتولی ستون جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ نیمه افشان جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ افشان ‌ جدول حداكثر مقاومت هادی های كلاس ‎ افشان با انعطاف زیاد مقايسه كابل های همگن ‌‎ با و شرایط قرار گیری كابل های قدرت ویژگی های مواد عایق و روكش ستون اختصارات بین المللی حروف اختصاری ساختار كابل جریان های اتصال كوتاه برحسب كیلو آمپر حداقل شعاع خمش نمایندگان و عاملین فروش گواهینامه ها و تاییدیه ها تماس با ما پذیرش نماینده فعال شرکت در نظرسنجی دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن از کافه بازار مشاهده وب اپلیکیشن گالری درستکاری، صداقت و مسئولیت پذیری تاکید ویژه بر کسب اعتماد و وفاداری تاکید بر کیفیت بالای محصولات کسب رضایت مشتریان رعایت حقوق مشتریان بیش از سال تجربه ضمانت محصولات بدیهی است که صدمات ناشی از حمل و نقل جابجایی و شیوه های نادرست نگهداری و استفاده از کالا از چهارچوب این ضمانت خارج می باشد کلیه محصولات شرکت تولیدی سیمیا دارای سال ضمانت می باشد که آغاز دوره ضمانت از زمان خروج محصول از کارخانه سیمیا در نظر گرفته می شود این ضمانت شامل معایبی خواهد بود که طبق نظر کارشناسان این شرکت در هنگام تولید و یا بسته بندی محصول به وجود آمده باشد کابل های هوشمند سازی ساختمان کاربرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ کابل‌های شبکه کاربرد اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی دارای ﻧﻮﯾﺰ در ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﻮﯾﻞ دار و ﺷﯿﻠﺪ دار سیم‌های رانژه کاربرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن کابل های ترکیبی کاربرد اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ افتخارات سیمیا بیشتر

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.