جستجو برای شرکت سیم و کابل کمان ابهر وین‌ثبت س:


شرکت سیم و کابل کمان ابهر وین‌ثبت سامانه جستجوی شرکت‌ها و افراد × صفحه نخست سلب مسئولیت ارتباط با ما شرکت سیم و کابل کمان ابهر اطلاعات عمومی سرمایه ثبتی هیئت مدیره فعلی هیئت مدیره سابق بازرس‌ها پورتفولیو آگهی‌ها تبلیغات اطلاعات عمومی فعال سهامی خاص شماره ثبت شناسه ملی تاریخ ثبت آگهی‌ها افراد مرتبط نفر آدرس استان زنجان شهرستان ابهر بخش مرکزی شهر ابهر خیابان امام علی کوچه پرتوی دوم پلاک طبقه همکف سرمایه ثبتی هیئت مدیره فعلی نفر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره مجتبی خجسته پور عضو هیئت مدیره منصور خجسته پور نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره مجید خجسته پور هیئت مدیره سابق نفر بازرس‌ها نفر بازرس علی البدل حسین دودانگه بازرس اصلی نادر عسگری پورتفولیو شرکت آگهی‌ها آگهی آگهی ثبت شده در تاریخ آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل کمان ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت و شناسه ملی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به استان زنجان شهرستان ابهر بخش مرکزی شهر ابهر خیابان امام علی کوچه پرتوی دوم پلاک طبقه همکف کدپستی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل کمان ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت و شناسه ملی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان خرمدره ، بخش مرکزی ، دهستان خرمدره ، آبادی شهرک صنعتی خرمدره، کوچه فرعی ، پلاک ، طبقه همکف کدپستی انتقال یاقت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل کمان ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت و شناسه ملی به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به استان زنجان شهرستان ابهر بخش مرکزی شهر ابهر خیابان امام علی کوچه پرتوی دوم پلاک طبقه همکف کدپستی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ آقای مجتبی خجسته پور به شماره ملی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ـ آقای مجید خجسته پور به شماره ملی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای منصور خجسته پور به شمارملی به سمت عضو هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر مشاهده آگهی در روزنامه رسمی آگهی ثبت شده در تاریخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند ـ آقایان مجتبی خجسته پور به شماره ملی ، مجید خجسته پور به شماره ملی ، منصور خجسته پور به شماره ملی ـ آقای نادر عسگری به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین دودانگه به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر مشاهده آگهی در روزنامه رسمی وین ثبت مدیرعامل نمایش بیشتر نمایش کمتر

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.