جستجو برای قیمت و خرید انواع کابل شبکه پچ کورد:


قیمت و خرید انواع کابل شبکه پچ کورد بهیران دسته بندی هاجانبی کامپیوتر و لپ تاپتجهیزات لپ تاپاستند و پایه خنک کنندهشارژر لپتاپکابل برق لپ تاپکیف و کولهکیف دستیکوله پشتیمحافظ لپتاپکاور و محافظ بدنهمحافظ کیبوردمحافظ صفحه نمایشکابل رابط و مبدلکابل برقصوتی و تصویریکارت خوان و یو‌اس‌بی هابیو اس بی هابکارت خوان حافظهاتصالات شبکهابزار شبکهاسپلیترکابل شبکه پچ کورد کارت شبکهتجهیزات شبکهگیرنده دیجیتال و کپچراسپیکر بلندگو اسپیکر رومیزی دسکتاپ اسپیکر قابل حمل پرتابل سینمای خانگی ساندبار تجهیزات تعمیراتیسوکت تعمیراتیکابل تعمیراتیابزار تعمیراتیقطعات داخلیکارت صدامنبع تغذیه پاور خنک کنندهفن کیسپردازنده کیبورد صفحه کلید کیبورد با سیمکیبورد بی سیم وایرلس کیبورد مخصوص بازیماوسماوس با سیمماوس بی سیم وایرلس ماوس مخصوص بازیماوس پدمجموعه ماوس و کیبوردتجهیزات کامپیوترپایه مانیتورپایه کیستمیز کننده ، پاک کنندهتجهیزات مخصوص بازیدسته بازیماوس مخصوص بازیکیبورد مخصوص بازیهدفون و هدست مخصوص بازیلوازم جانبی قطعات کامپیوترسایر لوازم جانبی کامپیوتروب کممیکروفونجانبی موبایل و تبلتلوازم جانبی موبایلکابل و مبدل موبایلهدفون،هدست،هندزفریهدفون و هدست مخصوص بازیاستند و پایه نگهدارندهشارژرشارژر دیواریشارژر فندکیشارژر همراهسایر لوازم جانبی موبایل و تبلتکیف هندزفریضبط کننده صداذخیره سازی اطلاعاتلوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازیباکس هاردکابل هاردکیف و محافظ هاردلوح فشرده خام خاممحافظ لوح فشردهرم و فلش مموریفلش مموریکارت حافظه رم لوازم برقینور و روشناییچراغ قوههدلایتچراغ خوابچراغ فانوسیآداپتور و تبدیل برقآداپتور برقمبدل برقچند راهی برق و محافظ ولتاژسایر لوازم برقیباتریباتری قابل شارژباتری قلمی قابل شارژباتری نیم قلمی قابل شارژباتری هدفون و هدستباتری غیر قابل شارژسایر انواع باتریباتری قلمیباتری نیم قلمیباتری بزرگباتری ریموتیباتری تلفنیباتری سکه ایباتری کتابیباتری متوسطلیست قیمت لوازم جانبیمقالاتلوازم جانبیموبایل و تبلتاپلیکیشنکامپیوتر و لپ تاپویندوزنرم افزاروب و اینترنتبازیکتابریپورتاژبرندهاارتباط با ماخرید عمده انتخاب دسته بندیتجهیزات شبکهگیرنده دیجیتال و کپچرلیبل و گاردچراغ بازوبند ورزشیتجهیزات تعمیراتیلوازم جانبی موبایل و تبلتلوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپلوازم جانبی لپ تاپلوازم جانبی تبلتهدفون،هدست،هندزفریکابل و مبدل موبایلاستند و پایه نگهدارندهشارژرهدست واقعیت مجازیماوسکیبورد صفحه کلید ماوس با سیمماوس بی سیم وایرلس کیبورد با سیمکیبورد بی سیم وایرلس کابل رابط و مبدلکابل برقصوتی و تصویرییو اس بی هاباسپیکر بلندگو اسپیکر قابل حمل پرتابل اسپیکر رومیزی دسکتاپ ماوس پدپایه کیسپایه مانیتورقطعات داخلیمنبع تغذیه پاور کارت صداخنک کنندهفن کیسپردازنده درایو نوریاینترنال داخلی اکسترنال خارجی تمیز کننده ، پاک کنندهاتصالات شبکهکابل شبکه پچ کورد اسپلیترابزار شبکهکارت شبکهکیف و کولهکابل برق لپ تاپاستند و پایه خنک کنندهمحافظ کیبوردمحافظ صفحه نمایشکابل تعمیراتیسوکت تعمیراتیشارژر فندکیسینمای خانگی ساندبار دسته بازیشارژر همراهضبط کننده صداکارت خوان و یو‌اس‌بی هابکیف و محافظ تبلتچند راهی برق و محافظ ولتاژکیف و براکتمجموعه ماوس و کیبوردتجهیزات ذخیره سازی اطلاعاتلوح فشردهلوازم جانبی قطعات کامپیوتردانگل بلوتوثشارژر دیواریسایر لوازم جانبی لپتاپلوازم برقینور و روشناییآداپتور و مبدل برقسایر لوازم برقیچراغ قوههدلایتچراغ خوابچراغ مغناطیسیریسهسایر لوازم روشناییچراغ فانوسیسایر لوازم جانبی کامپیوترباتریباتری قلمیباتری نیم قلمیباتری قابل شارژباتری کتابیباتری سکه ایباتری متوسطباتری بزرگباتری ریموتیباتری تلفنیباتری صنعتیباتری هدفون و هدستسایر انواع باتریرم و فلش مموریهارد دیسکلوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازیهارد اکسترنالهارد اینترنالباکس هاردکابل هاردکیف و محافظ هاردباتری غیر قابل شارژباتری قلمی قابل شارژباتری نیم قلمی قابل شارژدوربین مدار بستهشارژر لپتاپابزار تعمیراتیمتفرقهبهداشتیسایر لوازم جانبی موبایل و تبلتتجهیزات جانبی کامپیوترکیف دستیکوله پشتیمحافظ لپتاپکاور و محافظ بدنهلوازم جانبی موبایلآداپتور برقمبدل برق خام خاممحافظ لوح فشردهتجهیزات مخصوص بازیمیکروفونوب کمکیبورد مخصوص بازیماوس مخصوص بازیهدفون و هدست مخصوص بازیکیف هندزفریکارت خوان حافظهکارت حافظه رم فلش مموریچراغ اضطراریباتری موبایلقطعات جانبی موبایل و تبلترینگ لایت ورود ثبت نام هیچ محصولی در سبد خرید نیست انتخاب دسته بندیتجهیزات شبکهگیرنده دیجیتال و کپچرلیبل و گاردچراغ بازوبند ورزشیتجهیزات تعمیراتیلوازم جانبی موبایل و تبلتلوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپلوازم جانبی لپ تاپلوازم جانبی تبلتهدفون،هدست،هندزفریکابل و مبدل موبایلاستند و پایه نگهدارندهشارژرهدست واقعیت مجازیماوسکیبورد صفحه کلید ماوس با سیمماوس بی سیم وایرلس کیبورد با سیمکیبورد بی سیم وایرلس کابل رابط و مبدلکابل برقصوتی و تصویرییو اس بی هاباسپیکر بلندگو اسپیکر قابل حمل پرتابل اسپیکر رومیزی دسکتاپ ماوس پدپایه کیسپایه مانیتورقطعات داخلیمنبع تغذیه پاور کارت صداخنک کنندهفن کیسپردازنده درایو نوریاینترنال داخلی اکسترنال خارجی تمیز کننده ، پاک کنندهاتصالات شبکهکابل شبکه پچ کورد اسپلیترابزار شبکهکارت شبکهکیف و کولهکابل برق لپ تاپاستند و پایه خنک کنندهمحافظ کیبوردمحافظ صفحه نمایشکابل تعمیراتیسوکت تعمیراتیشارژر فندکیسینمای خانگی ساندبار دسته بازیشارژر همراهضبط کننده صداکارت خوان و یو‌اس‌بی هابکیف و محافظ تبلتچند راهی برق و محافظ ولتاژکیف و براکتمجموعه ماوس و کیبوردتجهیزات ذخیره سازی اطلاعاتلوح فشردهلوازم جانبی قطعات کامپیوتردانگل بلوتوثشارژر دیواریسایر لوازم جانبی لپتاپلوازم برقینور و روشناییآداپتور و مبدل برقسایر لوازم برقیچراغ قوههدلایتچراغ خوابچراغ مغناطیسیریسهسایر لوازم روشناییچراغ فانوسیسایر لوازم جانبی کامپیوترباتریباتری قلمیباتری نیم قلمیباتری قابل شارژباتری کتابیباتری سکه ایباتری متوسطباتری بزرگباتری ریموتیباتری تلفنیباتری صنعتیباتری هدفون و هدستسایر انواع باتریرم و فلش مموریهارد دیسکلوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازیهارد اکسترنالهارد اینترنالباکس هاردکابل هاردکیف و محافظ هاردباتری غیر قابل شارژباتری قلمی قابل شارژباتری نیم قلمی قابل شارژدوربین مدار بستهشارژر لپتاپابزار تعمیراتیمتفرقهبهداشتیسایر لوازم جانبی موبایل و تبلتتجهیزات جانبی کامپیوترکیف دستیکوله پشتیمحافظ لپتاپکاور و محافظ بدنهلوازم جانبی موبایلآداپتور برقمبدل برق خام خاممحافظ لوح فشردهتجهیزات مخصوص بازیمیکروفونوب کمکیبورد مخصوص بازیماوس مخصوص بازیهدفون و هدست مخصوص بازیکیف هندزفریکارت خوان حافظهکارت حافظه رم فلش مموریچراغ اضطراریباتری موبایلقطعات جانبی موبایل و تبلترینگ لایت دسته بندی هاجانبی کامپیوتر و لپ تاپجانبی موبایل و تبلتذخیره سازی اطلاعاتلوازم برقیباتریجانبی کامپیوتر و لپ تاپتجهیزات لپ تاپاستند و پایه خنک کنندهشارژر لپتاپکابل برق لپ تاپکیف و کولهمحافظ لپتاپکابل رابط و مبدلکابل برقصوتی و تصویریکارت خوان و یو‌اس‌بی هابیو اس بی هابکارت خوان حافظهاتصالات شبکهابزار شبکهاسپلیترکابل شبکه پچ کورد کارت شبکهتجهیزات شبکهگیرنده دیجیتال و کپچراسپیکر بلندگو اسپیکر رومیزی دسکتاپ اسپیکر قابل حمل پرتابل سینمای خانگی ساندبار تجهیزات تعمیراتیسوکت تعمیراتیکابل تعمیراتیابزار تعمیراتیقطعات داخلیکارت صدامنبع تغذیه پاور خنک کنندهکیبورد صفحه کلید کیبورد با سیمکیبورد بی سیم وایرلس کیبورد مخصوص بازیماوسماوس با سیمماوس بی سیم وایرلس ماوس مخصوص بازیماوس پدمجموعه ماوس و کیبوردتجهیزات کامپیوترپایه مانیتورپایه کیستمیز کننده ، پاک کنندهتجهیزات مخصوص بازیدسته بازیماوس مخصوص بازیکیبورد مخصوص بازیهدفون و هدست مخصوص بازیلوازم جانبی قطعات کامپیوترسایر لوازم جانبی کامپیوتروب کممیکروفونجانبی موبایل و تبلتلوازم جانبی موبایلکابل و مبدل موبایلهدفون،هدست،هندزفریاستند و پایه نگهدارندهشارژرشارژر دیواریشارژر فندکیشارژر همراهسایر لوازم جانبی موبایل و تبلتکیف هندزفریضبط کننده صداذخیره سازی اطلاعاتلوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازیباکس هاردکابل هاردکیف و محافظ هاردلوح فشرده خام خاممحافظ لوح فشردهرم و فلش مموریفلش مموریکارت حافظه رم لوازم برقینور و روشناییچراغ قوههدلایتچراغ خوابچراغ فانوسیآداپتور و تبدیل برقآداپتور برقمبدل برقچند راهی برق و محافظ ولتاژسایر لوازم برقیباتریباتری قابل شارژباتری قلمی قابل شارژباتری نیم قلمی قابل شارژباتری هدفون و هدستباتری غیر قابل شارژسایر انواع باتریباتری قلمیباتری نیم قلمیباتری بزرگباتری ریموتیباتری تلفنیباتری سکه ایباتری کتابیباتری متوسطلیست قیمت لوازم جانبیمقالاتلوازم جانبیموبایل و تبلتکامپیوتر و لپ تاپوب و اینترنتبازیکتابریپورتاژبرندهاارتباط با ما خرید عمده بهیران لوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ اتصالات شبکه کابل شبکه پچ کورد جستجو جستجو فیلتر براساس قیمت فیلتر قیمت طول کابل متر متر متر متر متر متر متر متر متر متر متر متر خام خام آداپتور برق آداپتور و مبدل برق ابزار تعمیراتی ابزار شبکه اتصالات شبکه اسپلیتر اسپیکر بلندگو اسپیکر رومیزی دسکتاپ اسپیکر قابل حمل پرتابل استند و پایه خنک کننده استند و پایه نگهدارنده اکسترنال خارجی اینترنال داخلی باتری باتری بزرگ باتری ریموتی باتری سکه ای باتری غیر قابل شارژ باتری قابل شارژ باتری قلمی باتری قلمی قابل شارژ باتری کتابی باتری متوسط باتری موبایل باتری نیم قلمی باتری نیم قلمی قابل شارژ باتری هدفون و هدست باکس هارد بهداشتی پایه کیس پایه مانیتور پردازنده تجهیزات تعمیراتی تجهیزات جانبی کامپیوتر تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات مخصوص بازی تمیز کننده ، پاک کننده چراغ اضطراری چراغ خواب چراغ فانوسی چراغ قوه چند راهی برق و محافظ ولتاژ خنک کننده دانگل بلوتوث درایو نوری دسته بازی دوربین مدار بسته رم و فلش مموری رینگ لایت سایر انواع باتری سایر لوازم برقی سایر لوازم جانبی کامپیوتر سایر لوازم جانبی لپتاپ سایر لوازم جانبی موبایل و تبلت سایر لوازم روشنایی سوکت تعمیراتی سینمای خانگی ساندبار شارژر شارژر دیواری شارژر فندکی شارژر لپتاپ شارژر همراه صوتی و تصویری ضبط کننده صدا فلش مموری فن کیس قطعات جانبی موبایل و تبلت قطعات داخلی کابل برق کابل برق لپ تاپ کابل تعمیراتی کابل رابط و مبدل کابل شبکه پچ کورد کابل هارد کابل و مبدل موبایل کارت حافظه رم کارت خوان حافظه کارت خوان و یو‌اس‌بی هاب کارت شبکه کارت صدا کاور و محافظ بدنه کوله پشتی کیبورد صفحه کلید کیبورد با سیم کیبورد بی سیم وایرلس کیبورد مخصوص بازی کیف دستی کیف هندزفری کیف و کوله کیف و محافظ تبلت کیف و محافظ هارد لوازم برقی لوازم جانبی تبلت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی لوازم جانبی قطعات کامپیوتر لوازم جانبی کامپیوتر و لپ‌تاپ لوازم جانبی لپ تاپ لوازم جانبی موبایل لوازم جانبی موبایل و تبلت لوح فشرده ماوس ماوس با سیم ماوس بی سیم وایرلس ماوس پد ماوس مخصوص بازی مبدل برق متفرقه مجموعه ماوس و کیبورد محافظ صفحه نمایش محافظ کیبورد محافظ لپتاپ محافظ لوح فشرده منبع تغذیه پاور میکروفون نور و روشنایی هدفون و هدست مخصوص بازی هدفون،هدست،هندزفری هدلایت وب کم یو اس بی هاب تجهیزات شبکه گیرنده دیجیتال و کپچر لیبل و گارد کابل شبکه پچ کورد فیلترها پچ کورد یا کابل شبکه چیست ؟کابل شبکه از تعدادی سیم از جنس مس یا شیشه تشکیل شده که قابلیت انتقال دیتا بین تجهیزات شبکه را دارند به طور مثال برای شبکه کردن دو کامپیوتر، برای اتصال مودم به کامپیوتر و از کابل های شبکه استفاده می شود کابل شبکه را پچ کورد نیز می گویند و انواع مختلفی دارد کابل شبکه ، کابل شبکه  ، کابل شبکه سه طبقه بندی متفاوت پچ کوردها هستند البته در سال های گذشته، کابل شبکه ، ، و نیز وجود داشته که با روی کار آمدن ، و منسوخ شدند نکات مهم در خرید کابل شبکه چیست ؟چند نکته مهم در خرید کابل شبکه وجود دارد که بهتر است قبل از خرید به آن توجه کنید طبقه بندی  همانطور که گفته شد، پچ کورد ها، طبقه بندی های مختلفی دارد که یکی از مهم ترین تفاوت های آن ها، سرعت انتقال داده است انتقال داده در کابل شبکه به ترتیب در و و در نهایت پرسرعت است بنابراین اگر به سرعت بالا در انتقال داده بین تجیهزات شبکه دارید، بهتر است از کابل شبکه یا استفاده نمایید متراژ  با توجه به فاصله تجهیزات شبکه از یکدیگر، طول مناسب کابل را انتخاب نمایید کابلهای شبکه با متراژ های مختلفی تولید می شوند برندهای مختلف کابل شبکه متری ، متری ، متری و تولید و ارائه کرده اند اگر نیاز به خرید عمده کابل شبکه دارید، می توانید از کابل شبکه حلقه ای استفاده کنید البته این کابل ها سوکت شبکه ندارند کابل شبکه نگزنس و کابل شبکه لگرند از این نوع پچ کورد ها هستند که برای خرید عمده گزینه مناسبی می باشند نوع پچ کوردها در دو نوع و وجود دارند که سرعت انتقال داده در بیشتر از است البته در طبقه بندی ، نوع وجود دارد که نسبت به دو نوع قبلی سرعت بیشتری دارد برند  سعی کنید تجهیزات شبکه مورد نیازتان را از برندهای مطرح داخلی یا خارجی تهیه کرده که کیفیت بالایی داشته باشند تسکو، پی نت، دی نت، اینوویت، او ام دی، رویال و کابل های شبکه با کیفیتی را به بازار ارائه داده اند اگر قصد دارید کامپیوتر یا لپ تاپ خود را به صورت بی سیم به شبکه متصل کنید، باید یک کارت شبکه آنتن دار یا بدون آنتن تهیه کنید بازرگانی بهیران، در فروش و پخش عمده کابل شبکه ، بسیار موفق عمل کرده و شما می توانید برای خرید عمده، با کارشناسان فروش تماس بگیرید مطالب بیشتر کابل شبکه پچ کورد نمایش از نتیجه مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت مرتب‌سازی بر اساس امتیاز مرتب‌سازی بر اساس آخرین مرتب‌سازی بر اساس ارزانترین مرتب‌سازی بر اساس گرانترین کابل شبکه دیتالایف مدل طول متر تومان کابل شبکه دیتالایف مدل طول متر تومان کابل شبکه دیتالایف مدل طول متر تومان کابل شبکه دیتالایف مدل طول متر تومان کابل شبکه دی نت مدل طول متر تومان کابل شبکه زد ال مدل طول متر تومان کابل شبکه زد ال مدل طول متر تومان کابل شبکه زد ال مدل طول متر تومان کابل شبکه زد ال مدل طول متر تومان کابل شبکه زد ال مدل طول متر تومان کابل شبکه کایزر مدل طول متر تومان کابل شبکه ام دبلیونت مدل طول متر تومان کابل شبکه رویال مدل طول متر تومان کابل شبکه کایزر مدل طول متر تومان کابل شبکه حلقه ای لگرند مدل طول متر تومان کابل شبکه او ام دی مدل طول متر تومان » پر فروش ترین محصولات چهارخانه برق نایک الکتریک مدل طول کابل متر تومان شارژر لپ تاپ دابل ام مدل تومان تبدیل ریمکس مدل بسته عددی تومان کابل به مدل طول متر تومان کابل برق به به ساتا مدل تومان کابل دیتالایف مدل طول متر تومان کابل تبدیل به سامسونگ مدل تومان هویه وات حرارت مدل تومان دسته بازی داتیس مدل تومان شارژر دیواری بروفون مدل تومان شارژر لپ تاپ دابل ام مدل تومان ماوس بی سیم پی نت مدل تومان اسپیکر سه تکه ایفورت مدل تومان هدست بلوتوث جی بی ال مدل تومان کیبورد فنتک مدل تومان تومان اتمام خرید قیمت منصفانه تضمین بهترین قیمت امکان بازگشت کالا تا روز پس از تحویل کالا ارسال رایگان بالای سیصد هزار تومان ضمانت اصل کالا گارانتی معتبر کالاها فروشگاه اینترنتی بازرگانی بهیران – فروش و پخش عمده لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر و لپ تاپ گروه بازرگانی بهیران با بیش از دو دهه سابقه پخش عمده لوازم جانبی کامپیوتر و تلفن همراه هوشمند، یکی از پیشگامان در عرصه واردات و پخش لوازم جانبی کامپیوتر و موبایل می باشد حضور کارشناسان مجرب و متخصص در این مجموعه باعث شده کالاهایی با کیفیت بالا و بهترین قیمت را در اختیار همکاران و هموطنان عزیز قرار دهد مجموعه بازرگانی بهیران مفتخر است که با ارائه بـیش از قلم کالا با تنوع کم نظیر ، به یکی از بزرگـتریـن وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان لوازم جانبی کامپیوتر، موبایل، تبلت و… در کل کشور تبدیل شود؛ و در راستای مشتری مداری علاوه بر قیمت های مناسب، شرایط تسویه بی نظیر، فــروش اجناس با کیفیت مطلوب و خدمات پس از فـروش عالی را در دستور کار خود قرار داده است پخش بدون واسطه کالاها توسط بازرگانی بهیران در تسریع ارسال و پایین بودن قیمت کالاها تاثیر بسزایی دارد راهنمای مشتریانسوالات متداولثبت شکایتقوانین و مقرراتدرباره ما شرایط همکاریشرایط گارانتیچک ضمانتچک صیادیقوانین و مقررات درخواست همکاریخرید عمده ارتباط با ما داخلی تهران خیابان کریم خان زند، نبش عضدی آبان جنوبی ، بن بست شانس، پلاک ، واحد اینستاگرام ، © استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی بهیران فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است ورود ثبت نام نکرده اید؟ بازیابی رمز عبور ورود ثبت نام ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید ثبت نام محصول به سبد خرید شما اضافه شد موجودی انبار کمتر از درخواست شماست سبد خرید هیچ محصولی در سبد خرید نیست انتخاب کنید که کدام فیلد نمایش داده شود می توانید با کشیدن فیلدها را به دلخواه مرتب کنید مشخصات اصلیویژگی ها مشاهده مقایسه

تنوع ارائه در قلب بازار
افشارنژاد خراسان

لوشان قزوین

البرز الکتریک

سیمیا

کرمان و کاویان

نور زنجان

سیم و کابل کمان

پرتو الکتریک

لگراند

نگزنس

بلدن

رسانا کابل

کابل مازندران

کابل دماوند

درباره ما

قیمت فروش  قیمت همکار سیم و کابل مجموعه ی کابل لِنا از سال ۱۳۸۹ در بازار الکتریک واقع در لاله زار جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.با گذشت یک دهه از فعالیت خود با اکثر کارخانه های معتبر سیم و کابل در ارتباط مستقیم بوده و با پروژه های شاخص کشور افتخار‌همکاری داشتیم.شایان به ذکر‌ است مجموعه ی کابل لِنا فقط سیم و‌کابل های استاندارد همراه تاییدیه اداره برق را به فروش می رساند. این‌مجموعه علاوه بر عرضه انواع سیم و کابل های مسی و آلومینیوم،کابل های مخابراتی و شبکه را هم در سبد کالایی خود قرار داده است.